top of page
VÅRA TJÄNSTER

YTBEHANDLING

MÅLNING

Vi ytbehandlar gods i svartstål, rostfritt, aluminium och gjutgods.

Lackering utförs i 1-komponent, 2-komponent och avancerad målning för Offshore.

Offshorebranschen har ofta krav på bra/högt korrosionsskydd med minimikravet C5-Marin.

 

Optilack Ytbehandling i Helsingborg AB är certifierade Norsok M-501 genom att ha utfört ett så kallat CPT-prov av hela anläggningen inkl. operatörerna. Under ytbehandlingen granskas godset av en extern Frosioinspektör level 3 inspektör. Varje applicering och moment kontrolleras och inspektören skriver sedan en rapport, en garanti, som följer med godset till slutkunden.

YTBEHANDLING

SPRUTFÖRZINKNING​

Vid sprutförzinkning smälts zink i en gaslåga eller ljusbåge och kastas mot den blästrade stålytan med hjälp av tryckluft. Zinken bildar en rå yta med ett varaktigt skydd mot korrosion och rost som ger lång livslängd. Med sprutförzinkning kan man få en zinkbeläggning på föremål som är för stora för att doppa ner i en zinkgryta.

 

Sprutförzinkning kan ge beläggningar med skikttjocklekar från 30 till 300 µm, och metoden är även lämplig för reparation av varmförzinkade ytor som skadats genom mekanisk åverkan eller svetsning.

YTBEHANDLING

BLÄSTRING

Optilack erbjuder både sandblästring, stålkuleblästring och glaskuleblästring väl anpassade hallar med återvinning. Gods som exponeras i hög korrosiv miljö rengörs ofta genom sandblästring. Genom rätt blästermedel påverkas ytans råhet och ytprofil på bästa sätt för kompletterande rostskyddsbehandling. På Optilack använder vi en metod som kallas fristråleblästring när vi blästrar. 

 

Vi har givetvis en separat blästerhall enbart anpassad för glaskuleblästring. Glaskuleblästring är en ytbehandlingsmetod som snabbt och kostnadseffektivt åstadkommer en fin matt yta utan nötning på den blästrade detaljens yta. Glaskuleblästring är lämpligt för rostfritt, aluminium, mässing och koppar.

YTBEHANDLING

BETNING, PULVERLACKERING & ELOXERING

Via våra samarbetspartners erbjuder vi även pulverlackering och eloxering samt betning av gods.

Vi ombesörjer transporter mellan anläggningarna.

bottom of page