top of page
VÅRA FÖRDELAR

CERTIFIERING

NORSOK CERTIFIERING

Offshore sektorn utsätts för extrema klimatförhållanden som ställer extraordinära krav på utrustningen som används. För att möta dessa krav har NORSOK skapat en uppsättning standarder som beskriver minimikraven för den norska sektorn. M-501 är den standard som omfattar beläggning av alla eller några komponenter som skall användas i den norska sektorn. Det dikterar de steg som är minimikravet för att säkerställa en långvarig och framgångsrik beläggning. Dessa steg omfattar godkända färger, specificerade och standardiserade ytpreparering, certifierade och materialspecifika målningssystem. 

 

Något som är väldigt viktigt är att M-501 kräver testning och godkännande av företagets rutiner för varje beläggningssystem, samt särskild utbildning och certifiering av personalen. Varje steg i det NORSOK-godkända systemet måste övervakas, testas och dokumenteras av en certifierad FROSIO (nivå 3), beläggningsinspektör.
 
Optilack är stolta att kunna erbjuda NORSOK-beläggning i vårt utbud av tjänster och våra godkännandacertifikat är ett bevis på vår förmåga att göra det.

bottom of page