top of page
OM OSS

 

VÅR FILOSOFI

ENSAM ÄR INTE STARK

Optilacks styrka sitter i våra kunniga medarbetare, deras ansvarstagande samt en nära dialog med våra kunder och leverantörer. Vi arbetar för att god kommunikation och samarbete skall leda till att våra kunder skall känna sig trygga med oss som leverantör under hela processen.

 

ORDNING OCH REDA

På Optilack skall var sak finnas på sin plats och vi arbetar på ett strukturerat sätt. Detta är viktigt för både säkerhet, trivsel, arbetsmiljö, effektivitet och miljöarbete. 

 

VI KAN ALLTID BLI BÄTTRE

Alla Optilacks medarbetare skall känna sig delaktiga i vårt förbättringsarbete. Vi kartlägger arbetsprocesser och lyfter fram förbättringsåtgärder dagligen, ingen förbättring är för liten. Eftersom alla är delaktiga går arbetet snabbt framåt.

Vintern 2015 startade Optilack Ytbehandling AB och köpte upp målerianläggningen på Ättekulla av Liedholms maskinteknik som haft den i sin ägo sedan 1980-talet. Ägarna har mångårig erfarenhet av att driva företag inom olika branscher främst inom ytbehandling-, industri- och fastighetsbranschen.

 

Optilack erbjuder blästring, rostskyddsmålning, industrilackering, glaskuleblästring och sprutmetallisering. I våra fasta blästrings- och målningsanläggning kan vi under kontrollerade miljöbetingelser utföra all typ av förbehandling och ytskydd. Från enkel verkstadsmålning till de mest avancerade målningssystemem.

 

Det finns ett fåtal Norsok-certifierade företag söder om Stockholm och Optilack är ett av dem. Den unika certifieringen garanterar att Optilack når upp till de höga krav som petroleumindustrin ställer på offshoreprodukter. I anpassade och fullutrustade lokaler utför vi allt ifrån ren rostskyddsbehandling till avancerad målning för offshore. Produkter som är extra utsatt för slitage, väder och vind så som stativ till oljeplattformar och motorer ställer mycket höga krav på ytskiktet. Norsoks standard är utvecklade av den norska petroleumindustrin för att säkerställa kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Våra offshorekunder så som t.ex ABB och Brammer kräver att flertalet av deras produkter är målade enligt Norsok standard och att alla delarna i ytbehandlingsprocessen följs av ett Norsok protokoll. Under ytbehandlingen granskas godset av en extern Frosioinspektör. Varje lager och moment kontrolleras och inspektören skriver sedan en rapport, en garanti, som följer med godset till slutkunden.

 

VÅR BERÄTTELSE

 

VÅRA MEDARBETARE

TOMMY EKDAHL
MAREK BUGALA
LENNART JOHANSSON
PATRIK HEDLUND
SEBASTIAN BUGALA​

 

VÅR LEDNING

MAGNUS CARLSSON
Driftchef
JENNY CARLSSON
Ekonomichef

Magnus är delägare i bolaget och ansvar för den dagliga driften på Optilack såsom produktionsplanering, inköp och offerter. Magnus har mycket god kännedom om och många års erfarenhet och kunskap från branschen. Som driftschef är Magnus särskilt engagerad i vårt kvalitéts-och miljöarbete och är ständigt närvarande i produktionens alla moment.​

Jenny är tillsammans med Magnus delägare i bolaget.

Hon har 25 års erfarenhet av ekonomi och har drivit eget företag inom redovisning i 15 år. Jenny tar hand om ekonomin inom Optilack – men även andra administrativa uppgifter. 

bottom of page