top of page

 

VÄLKOMMEN TILL OPTILACK

 

Optilack finns i välanpassade och optimerade lokaler på Ättekulla industriområde i Helsingborg och arbetar gentemot hela norra Europa. Vi erbjuder blästring, rostskyddsmålning, industrilackering, glaskuleblästring och sprutmetallisering. Vår verksamhet bedrivs med tyngdpunkt på kvalitet, leveranssäkerhet och med en teknik som minimerar miljöpåverkan.
Anchor 2
LEVERANSSÄKERHET

En av våra styrkor är vår höga leveranssäkerhet – detta hjälper våra kunder att optimera sin produktion på bästa sätt. Vi månar om att ha en bra och tät dialog med våra kunder, att ge bästa service med snabba, korrekta och exakta leveranser.

FLEXIBILITET

Med lojal och engagerad personal samt ett brett kontaktnät är utan tvekan flexibilitet ett av Optilacks ledord. Detta tillsammans med att ägarna är delaktiga i den dagliga driften gör att vi har korta beslutsvägar som i sin tur möjliggör effektivitet, flexibilitet och en god kontakt med våra uppdragsgivare.

Anchor 3
MILJÖTÄNK

Optilack skall värna om vår omvärld och miljö genom att söka vägar att minimera företagets miljöpåverkan i all vår verksamhet. Detta uppnår vi genom att i så stor utsträckning som möjligt välja det minst miljöbelastande alternativet vid val av kemikalier, färger och andra farliga produkter att i så stor utsträckning som möjligt återanvända och återvinna material, inhandla återvunnet material och att använda återvinningsbart material vid packning och leverans.

Stommen i detta arbete är vårt egenkontrollprogram, i vilket tillstånd, processer, kontrollpunkter och rapportering är noga dokumenterat.

KVALITET

Optilack utför ytbehandling som är noga kontrollerad och dokumenterad. Egenkontroll genomförs systematiskt på alla våra produkter. Vi är certifierade Norsok M-501 genom att ha utfört ett så kallat CPT-prov av hela anläggningen inkl. operatörerna.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och säkerställa alla moment i våra processer, för att på sätt upprätthålla den höga kvalitén.

Anchor 5
KONTAKTA OSS IDAG

Dina uppgifter skickades!

bottom of page